Blog

Vad kännetecknar ett hantverk?

Vad är egentligen ett hantverk, och kan verkligen alla utföra ett sådant? Ett hantverksarbete kännetecknas ofta av god kvalité och förmodligen ett dyrare pris. Det brukar ofta vara frågan om ett hantverksarbete då det känns mer genuint och unikt än rent maskinproducerade processer eller produkter.

Den som arbetar med hantverk

Den som arbetar som hantverkare tänker säkert sällan att det hen gör är ett hantverk, men det är det egentligen. En hantverkare arbetar med sina händer och använder sin spetskunskap på ett kunskapsbaserat sätt. Ett bra exempel är hantverkare som sysslar med golvslipning, vilket vid första anblicken kanske inte får alla att tänka “hantverk”. Men det krävs en hel del kunskap för att få ett trägolv jämt och fint. Man ska med andra ord inte låta det enkla i utseendet på arbetet avgöra om det är fråga om hantverk eller inte. Många gånger talar man om konstnärligt hantverk, men då har hantverket rent konstnärliga ambitioner. Det är långt ifrån alla som kan kalla sig för hantverkare, då det ibland till och med kan krävas ett gesällbrev eller liknande. Hantverkare som arbetar inom särskilt sårbara områden kan även behöva särskild certifiering. Det kan ibland kännas som en djungel att försöka hitta rätt hantverkare till sina projekt, men man kan alltid be om referenser. Nästan alla kan se vilka arbeten som utförts av riktiga hantverkare och vad som är mer som fuskbyggen.

Viktiga verktyg och material

När det är frågan om hantverk är ofta materialet i fokus. Därför hör man ofta termer som “trähantverk” eller “metallhantverk”. Då vill man specificera inom vilket område hantverket utförs. Det är inte helt ovanligt att trähantverkare har kunskaper inom andra material än just trä. I grunden handlar det om verktygskunskap och materialkännedom, på ett allmänt plan. Men för den sakens skull ska man inte tro att en guldsmed är en fantastisk snickare, eller tvärtom.

Hantverkets betydelse

Hantverket har en lång tradition i människans historia. Föremål sedan stenåldern vittnar om att vi länge har skapat föremål med våra händer. Det tycks finnas ett behov av att skapa vackra saker som vi förfinar med bättre teknik. Att arbeta med hantverk är bra för våra hjärnor, då man ofta använder flera sinnen samtidigt. Träet både känns, doftar och ser vackert ut. När vi sågar i det känner vi hur hårt det är, och ljudet när dess fibrer bryts. Det finns gott om hantverk vi själva kan utföra i vardagen, för att stressa av om inte annat.

fusion